title

Kako se računa sistem?

Kada govorimo o klađenju, termin "sistem" često izaziva konfuziju među novim igračima. To je zbog toga što se sistem za klađenje može odnositi na različite stvari. No, u osnovi, kada se kaže "sistem", obično se misli na strategiju ili set pravila koja koristite za odabir opklada. U kontekstu kladionice, sistem se obično odnosi na specifičan način kombinovanja različitih opklada u nizu, što pruža igraču veću fleksibilnost i priliku da ostvari dobitak čak i ako sve opklade ne budu pogođene.

Ova vrsta klađenja je posebno popularna u sportskom klađenju, gdje se često koristi za klađenje na fudbalske utakmice, košarku, tenis i slično. Ideja iza sistema je da, umjesto da se kladiš na ishod jedne određene utakmice, odigraš niz opklada na različite utakmice. Zatim, ovisno o tome koliko opklada pogodiš, tvoj ukupni dobitak se izračunava na temelju kombinacija tih opklada.

tips-image1

Kako da izračunam sistem?

Prvi korak u računanju sistema je odabrati koliko opklada želiš uključiti u svoj sistem. Ovaj broj određuje koji ćeš sistem koristiti - na primjer, "sistem 3 od 5" označava sistem u kojem imaš pet opklada, a potrebno je pogoditi najmanje tri kako bi ostvario dobitak.

Svaka kombinacija opklada unutar sistema je zapravo jedan zaseban tiket. Zbog toga, kada se sistemski tiket sastavlja, ukupan ulog se dijeli na broj mogućih kombinacija.

Primjerice, ako se odlučiš za "sistem 3 od 5" i želiš uložiti ukupno 100€, tvoj ulog će se podijeliti na 10 kombinacija, što znači da će svaka kombinacija imati ulog od 10€.

Izračun dobitka unutar sistema zavisi od broja pogodaka unutar tvojih opklada. Da bi pojedina kombinacija bila dobitna sve opklade unutar pojedine kombinacije moraju biti dobitne. Dobitak pojedine kombinacije se računa na način da se množe sve kvote iz kombinacije i ulog te kombinacije. To je dobitak za tu kombinaciju. Suma dobitaka svih kombinacija je ukupan dobitak na sistemu.

Važno je napomenuti da postoji veliki broj različitih sistema, svaki sa svojim specifičnostima. Neki su konzervativniji, dajući ti priliku za dobitak čak i ako pogodiš samo mali broj opklada, dok su drugi rizičniji, zahtijevajući da pogodiš veći broj opklada za dobitak. Koji sistem ćeš koristiti ovisi o tvom stilu klađenja, preferencijama i toleranciji na rizik.

tips-image1

Primjer sistemskog tiketa

Pretpostavimo da igraš sistemski tiket "3 od 5", što znači da od pet utakmica koje si odabrao, želiš da najmanje tri budu tačne da bi imao dobitak.

Ovde ćemo koristiti kvote za pet utakmica, koje ćemo za ovaj primjer označiti sa A, B, C, D i E. Neka kvote za ovih pet utakmica budu sljedeće:

Liverpul 1 - A: 3.05
Barselona 2 - B: 2.00
PSG 1 - C: 1.70
Juventus 2 - D: 2.20
Bayern 1 - E: 1.80

Sistem "3 od 5" znači da će se formirati kombinacije od tri utakmice. To će biti sljedeće kombinacije: ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE. Ukupno 10 kombinacija.

Ukoliko, na primjer, pogodiš tačan ishod utakmica A, B i D, ali pogriješiš za C i E, dobitak bi se računao samo za kombinacije koje imaju sve dobitne opklade. To bi bile kombinacija ABD. Kombinacije koje uključuju C i E bi se smatrale gubitničkim.

Iznos dobitka za svaku kombinaciju se računa množenjem kvota koje su uključene u tu kombinaciju sa ulogom kombinacije. Na primjer, ukoliko je tvoj ulog 10 € na svaku kombinaciju, a pogodio si ishode utakmica A, B i D, tvoj dobitak bi bio:

Za kombinaciju ABD: 3.05 * 2.00 * 2.20 * 10 = 134.20 €
Za kombinaciju ABC: gubitak, jer C nije tačan
Za kombinaciju ABE: gubitak, jer E nije tačan
Za kombinaciju ACD: gubitak, jer C nije tačan
Za kombinaciju ACE: gubitak, jer C i E nisu tačni
Za kombinaciju ADE: gubitak, jer E nije tačan
Za kombinaciju BCD: gubitak, jer C nije tačan
Za kombinaciju BCE: gubitak, jer C i E nisu tačni
Za kombinaciju BDE: gubitak, jer E nije tačan
Za kombinaciju CDE: gubitak, jer C i E nisu tačni

Ukupan ulog bi bio 100 € (10 € na svaku od 10 kombinacija). Tvoj ukupan dobitak bi bio 134.20 €. Treba napomenuti da ukoliko pogodiš sve utakmice, svaka kombinacija će biti dobitna.