Opšti uslovi poslovanja
Opšte odredbe
Isključenje i ograničenje odgovornosti.
 1. Wwin, u daljem tekstu priređivač, ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog pada sistema, pogrešnog, zakašnjelog ili namjerno manipulisanog prenosa podataka, ukoliko se ne radi o namjeri ili grubom nemaru.
 2. Garancija priređivača odnosi se isključivo na ulog ili na iznos neisplaćenog dobitka.
 3. Priređivač ne snosi odgovornost za pogreške u pisanju, prijenosu i/ili procjeni. Priređivač zadržava pravo ispravljanja evidentnih pogrešaka nastalih prilikom unosa koeficijenata za klađenje i/ili unos konačnih rezultata predmetnih događaja, čak i nakon završetka istih, uz mogućnosti poništavanja opklada.
 4. Priređivač ne snosi odgovornost za tačnost, potpunost i ažuriranost dostupnih informacija, te ne snosi odgovornost za tačnost rezultata uživo, statistike i obavijesti o rezultatima putem elektronske pošte ili SMS-poruka, kao i trenutnih rezultata live oklada. Sve te informacije su isključivo informativnog karaktera i podložne su naknadnoj provjeri i izmjenama.
 5. Dobitke ostvarene zbog tehničke pogreške, kvara ili problema sa prenosom, priređivač može naknadno poništiti. Kod takvih slučajeva ulog se vraća na korisnički račun a korisnike koji namjerno pokušaju iskoristiti tehničke i/ili administrativne greške, priređivač će smatrati odgovornim za svu štetu proizašlu iz njihovog postupanja.
 6. Kao ulog priznaje se isključivo onaj pohranjen u našim evidencijama.
 7. Korisnik je odgovoran za tajnost i zakonitu upotrebu svog računa, za sve štete proizašle iz zloupotrebe računa, korisnik prihvaća potpunu odgovornost za nastale posljedice.
 8. Priređivač zadržava pravo bez navođenja razloga isključiti korisnika iz učestvovanja u klađenju i igri. Zadržavamo pravo bez navođenja razloga odbiti otvaranje kladioničarskog računa, kao i isti zatvoriti.
 9. Priređivač nikako ne može biti odgovoran za eventualne sankcije korisnika sa područja gdje je učestvovovanje u sportskim klađenjima, multiplayer pokeru, casino igrama, te igrama koje su slične lutrijskim igrama zabranjene ili podložne bilo kakvim zakonskim ograničenjima. Priređivač nema obavezu davati bilo kakve daljnje informacije, upozorenja ili dodatna objašnjenja o zakonskoj regulativi klađenja u pojedinim zemljama, kao što ne odgovara ni za bilo kakve gubitke nastale nepoštivanjem zakonske regulative od strane korisnika u bilo kojoj državi.
Odgovornost korisnika, tajnost računa i ličnih podataka
 1. Samim pristupom na stranice Wwin-a prihvatate uslove i odredbe Opštih uslova poslovanja, te potvrđujete da ste ih primili na znanje kao i da su ti uslovi podložni promjeni, te preuzimate obavezu poštovanja istih. Korisnik je dužan barem jednom mjesečno provjeriti na stranici http://wwin.com/ da li je došlo do kakvih novosti ili izmjena u Opštim uslovima poslovanja.
 2. Zaključivanjem opklade, odnosno učestvovanjem u igrama i stavljanjem uloga, korisnik izjavljuje da je navršio dovoljan broj godina propisan zakonom zemlje u kojoj živi, a potreban za učestvovanje u opkladama i igrama.
 3. Nadalje, zaključivanjem opklade, odnosno učestvovanjem u igrama kao i stavljanjem uloga, korisnik potvrđuje da razumije uslov prijave oklade, ima potrebnu poslovnu i zdravstvenu sposobnost, kao i da je pročitao i shvatio Odjeljak sa pravilima, prije nego što potvrdi postavljanje opklade.
 4. U slučaju neispunjavanja ili kršenja bilo kojeg dijela ovog člaka, priređivač zadržava pravo zatvaranja računa i poduzimanja svih potrebnih pravnih radnji.
 5. Korisnik je upoznat i daje saglasnost da se lični podaci koje je dao WWin-u prilikom otvaranja računa, pohrane i obrade elektronskim putem.
 6. Korisnikovi lični podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani u bilo kojem obliku, ukoliko on sam ne da ovlasti za takvo postupanje.
 7. Zadržavamo pravo informisati korisnike o našim proizvodima, promotivnim akcijama i novostima putem e-maila, telefona ili pošte, ukoliko korisnik ne izrazi želju da ne bude kontaktiran tim putem.
 8. Ukoliko dođe do greške prilikom knjiženja stanja na računu, korisnik je obavezan odmah o tome obavijestiti priređivača. Eventualna sredstva doznačena na račun pogreškom nisu vlasništvo korisnika i on ih nema pravo koristiti, a priređivač zadržava pravo te greške ispraviti o čemu će odmah izvijestiti i korisnika.
 9. U cilju sprječavanja namještanja utakmica i manipulacije ponudom, zadržavamo pravo prosljeđivanja podataka osumnjičenih korisnika, kao i informacije o njihovim okladama ili nekim drugim igrama, nadležnim vlastima, sportskim tijelima ili bilo kojoj trećoj strani koja je zadužena i bavi se istraživanjem te vrste prekršaja.
Intelektualno vlasništvo
 1. Publikovanje, prenos, reprodukcija ili korištenje sadržaja skinutih sa naših stranica strogo je zabranjeno, osim downloada za ličnu upotrebu na korisnikovom kompjuteru. Sve ostalo smatra se kršenjem intelektualnog vlasništva i podložno je sankcijama. Nismo odgovorni za bilo kakve kvarove kompjutera, mobilnih uređaja, telekomunikacija ili Internet veza, kao ni za softverske probleme na korisnikovom kompjuteru.
 2. Opšti uslovi poslovanja, kao i cjelokupan sistem reguliran istima, intelektualno su vlasništvo isključivo priređivača i svaki korisnik registracijom izjavljuje da to prihvaća.
 3. Sistem sportskih klađenja, multiplayer pokera, casino igara te igara koje su slične lutrijskim igrama, zaštićeni su autorskim pravima kao cjelina, pa tako i njeni pojedini dijelovi. Bilo kakvo, potpuno ili djelomično preuzimanje cjeline, pojedinog dijela ili same ideje, zabranjeno je.
Registracija/Račun
Registracija
 1. Da bi se kladio na http://wwin.com/ korisnik mora registrovaati kladioničarski račun. Zahtjev za registrovanje vrši se ispunjavanjem i slanjem zadanog obrasca za prijavu koji sadrži obavezne i neobavezne podatke. Obavezni su: korisničko ime, lozinka, datum rođenja, e-mail, lično pitanje, lični odgovor, kombinacija brojeva, ime, prezime, adresa. Neobavezni su: broj mobitela.
 2. Korisnik odgovara za tačnost danih podataka, a u slučaju navođenja lažnih podataka Wwin ima pravo da ukine korisnikov račun i da uskrati isplatu eventualnog dobitka. Na zahtjev Wwin-a, korisnik je dužan dostaviti kopiju nekog od zvaničnih dokumenata sa slikom (pasoš, vozačka dozvola, lična karta).
 3. Ukoliko korisnik ne želi primati obavijesti o promotivnim akcijama, novosti ili neke druge obavijesti na e-mail, mobilni telefon ili poštom, može to u svakom trenutku otkazati bez dodatnih obrazloženja. Korisnik je upoznat da od odjave do njenog provođenja iz raznih administrativnih i tehničkih razloga, može proći i do 24 sata.
Račun
 1. Nakon uspješno kreiranog računa, preko njega se obrađuju sve opklade, transakcije, ulozi i dobitci.
 2. Korisnik NE SMIJE imati više od jednog računa.
 3. U slučaju otvaranja novih računa od strane već postojećeg korisnika (u svrhu iskorišćavanja promotivnih bonus ponuda, zaobilaženja limita uplate ili neku treću svrhu), Wwin će da stornira zaključene opklade, povuče eventualne bonuse i zatvori račun. Bilo koja kriminalna ili sumnjiva radnja biće prijavljena nadležnim vlastima. Besplatno dobijeni iznosi kroz promotivne akcije, kao i dobici ostvareni temeljem tih radnji smatraju se ništavnim i neće biti isplaćeni.
 4. Korisnik može postaviti trajno/privremeno vremensko ograničenje kroz koje neće moći koristiti usluge – samoblokadu.
 5. Samoblokada može trajati jednu sedmicu, jedan mjesec, tri mjeseca ili neodređeno vrijeme, a to u zahtjevu utvrđuje sam korisnik. Nakon isteka samoblokade, ponuda klađenja i igara Korisniku stoji na raspolaganju bez ograničenja.
 6. Ukoliko se na korisničkom računu u periodu od 12 mjeseci ne zaključi niti jedna opklada, ili se ne odigra niti jedna igra u sekcijama Poker, Casino ili Igre, račun se nakon isteka tih 12 mjeseci tretira kao „neaktivan račun“.
Klađenje za pravi novac
Uplaćivanje novca, početak klađenja
 1. Da bi učestvovao u klađenjima i igrama s pravim novcem korisnik na svoj račun treba da uplati određeni minimalni iznos novca, ili je na temelju marketinške akcije dobio besplatno određeni iznos na račun, u daljnjem tekstu - bonus.
 2. Za uspješno uplaćenu opkladu korisnik mora imati na računu minimalan iznos propisan pravilom o iznosu minimalne opklade.
 3. Građanima SAD-a nije dozvoljeno otvaranje računa.
Prevare kod klađenja, manipulisanje igrama.
 1. Ukoliko priređivač primjeti učestala i upadljiva klađenja, ili postoji sumnja na manipulisanje takmičenjima i rezultatima, zadržava pravo prema slobodnoj procjeni isključiti ponudu za takmičenje ili seriju takmičenja i odgoditi ili odbiti plaćanje za takmičenje ili seriju takmičenja, sve dok se ne potvrdi regularnost takmičenja ili serije takmičenja od nadležne institucije.
 2. Korisnik postavljanjem opklade potvrđuje da nema saznanja o krajnjem ishodu događaja na koji se kladi.
 3. Korisnik prihvata i slaže se, ukoliko je opklada uplaćena na netačnu ponudu zbog kašnjenja 'Live' prenosa, a jedna od ekipa je stekla znatnu prednost za koju zbog kašnjenja priređivač nije zna , da će oklada(e) biti poništena.
 4. Priređivač zadržava pravo prekida klađenja na događaj uslijed problema u prenosu, u slučaju ostalih tehničkih problema ili sumnji na prevaru.
 5. Ukoliko priređivač primijeti učestale incidente sa pokušajima kasnog uplaćivanja opklada i iskorištavanja vremenskog odmaka na live klađenjima, smatraće takve postupke pokušajem privare i postupiti u skladu sa pravilima.
 6. Priređivač zadržava pravo naknadnog poništavanja opklade ukoliko je dobitak ostvaren zbog tehničke pogreške, kvara ili problema sa prijenosom. U tom se slučaju ulog vraća na korisnikov račun.
 7. Priređivač će smatrati korisnika odgovornim za bilo kakvu štetu proizašlu iz namjernog iskorišćavanja tehničke ili administrativne pogreške.
 8. Strogo je zabranjena upotreba mehaničkih, elektronskih ili bilo kojih drugih uređaja za donošenje odluka u bilo kojoj igri u svojstvu korisnika ili gosta na Wwin-u.
 9. Korisnik samostalno radi zahtjev za opkladu. Ponovljeni zahtjevi sa istim odabirima istog ili nekog drugog korisnika mogu naknadno biti poništeni u slijedećim slučajevima:
  • kada zbog istovjetnosti ili učestalosti priređivač opravdano smatra da korisnici djeluju kao saradnici ili udruženje.
  • kada su istovrsne oklade prijavljene u kratkom vremenskom periodu
  U bilo kojem od navedenih slučajeva priređivač će izvršiti isplatu iznosa koji bi bio prihvaćen za jednog korisnika koji postavi jednu opkladu.
Limiti uplate
 1. Limite uplate korisnik može provjeriti na svom računu i oni su u skladu sa našim uobičajenim standardima. Priređivač ima pravo u svakom trenutku korigovati limite bilo povisujući ih ili smanjujući.
 2. Korisnici imaju mogućnost sami dati zahtjev za uspostavu ili korekciju limita. U ovom slučaju limit uplate koji je odredio korisnik može se na njegov zahtjev i opozvati. Korisnik može postaviti zahtjev priređivaču i za veći limit od standardnog limita uplate.
 3. Priređivač zadržava pravo taj zahtjev odbiti ili ukoliko ga i prihvati za pojedini slučaj, u svakom trenutku vratiti limit na visinu standardnog limita.
 4. Priređivač zadržava pravo bez posebnog obrazloženja postaviti dodatne limite za određene događaje ili igrače.
Raspolaganje sredstvima na računu
 1. Korisnik može u svakom trenutku raspolagati svojim novcem na računu.
 2. Novcem koji je vezan u nekoj opkladi/igri nije moguće raspolagati.
 3. Ukoliko se na osnovi uplaćenog novca korisniku na račun isplatio promotivni bonus, a korisnik zatraži povlačenje sredstava na osnovi kojih je dobio bonus prije nego je ostvario minimalan broj uplata tog novca kako bi bonus postao valjan, bonus se ukida.
 4. Ako je novac pogreškom isplaćen na račun korisnika, on je obavezan o tome odmah obavijestiti priređivača. Eventualne dobitne opklade koje posredno ili neposredno počivaju na tim, greškom pripisanim iznosima, nevažeće su.
 5. Ukoliko bi korisnik novac greškom proknjižen na njegov račun podigao, ili bi s njime zaključilo opkladu i izgubio ga, priređivač zadržava pravo, nadoknaditi dospjele iznose.
 6. Ukoliko se ulog ne koristi u svrhu igranja ili klađenja i postoji sumnja o zloupotrebi (nema uloženih oklada), smatrati će se da korisnik zloupotrebljava fluktuaciju deviznog tečaja. U tom slučaju priređivač ima pravo otkazati odgovarajući ulog/e, zatražiti povrat svih troškova koji su nastali takvim ulaganjem i zatvoriti račun korisnika.
 7. Priređivač zadržava pravo zahtjeva jasno vidljive kopije Vaše kreditne kartice u svrhu zaštite od prijevara putem istih.
 8. Prilikom polaganja novca na račun korisnici garantuju da ne:
  -polažu novac koji potiče iz kriminalnih aktivnosti
  -polažu novac kreditnom karticom za koju nemaju autorizaciju ili pokriće
Promotivni iznosi za klađenje, bonusi.
 1. Dobijeni besplatni iznosi za klađenja, bonusi, mogu se koristiti samo kao ulozi u igrama i ne mogu se doznačiti ili isplatiti dok se ne ispune uslovi određenog broja ulaganja dobijenog bonusa.
 2. Bonusi, dobijeni od strane priređivača, moraju se iskoristiti najkasnije u roku od dva mjeseca od primitka na račun i u cijelosti uložiti na način i u količini koliko je propisano u uslovima prilikom dobijanja bonusa. U protivnom slučaju priređivač će date bonuse stornirati.
 3. Bonus ne postaje manipulativan (nije moguće njegovo povlačenje, već samo ulaganje u igru ili opklade), sve dok ga korisnik nije uložio onoliko puta i na one koeficijente koliko je prilikom davanja bonusa bilo najavljeno.
 4. Ukoliko Korisnik prije ispunjenja ovog uslova zatraži isplatu, izgubiće dobijeni bonus.
 5. Klađenje na oba moguća ishoda nekih mečeva, kao i slični ulozi u igrama ili Casinu (ulog na "1" i "2" u teniskim mečevima, ulog na crno/crveno ili par/nepar u casinu i sl.) za koje je očigledno kako služe samo za postizanje uslova za ispunjenje bonusa, ne ulaze u broj opklada potreban za ispunjenje uslova bonusa.
 6. Nije dozvoljeno otvaranje više računa u svrhu dobivanja dodatnih bonusa. U slučaju primijećenih zloupotreba bonusi će biti stornirani, a računi zatvoreni. Jedan korisnik ne može da koristi istovremeno više bonusa (ukoliko priređivač ne odredi drugačije).
 7. Priređivač zadržava pravo da marketinške akcije okonča prije vremena.
Isplata
 1. Prije prve isplate s računa, korisnik mora dostaviti vidljivu i čitljivu kopiju zvaničnog dokumenta sa slikom. Priređivač će na temelju kopije zvaničnog dokumenta sa slikom, provjeriti istovjetnost podataka s podacima koji su bili navedeni prilikom registracije (ime i prezime i datum rođenja). Isplata dobitka vrši se isključivo na ime vlasnika računa.
 2. Priređivač može, ukoliko procijeni da je to potrebno, zatražiti kopije još nekih dodatnih dokumenata ili papira kao što su račun na ime korisnika sa prijavljenom adresom, izvod iz banke i sl., sve u svrhu bezbjednosti zbog opasnosti od krađe identiteta.
 3. Korisnik je saglasan dati podatke o svom računu preko kojeg se trebaju zaključivati opklade. Korisnik je saglasan da priređivač koristi te podatke za povratnu doznaku novaca korisniku.
 4. Priređivač zadržava pravo izmjene načina isplate u pojedinim slučajevima. Wwin ne snosi odgovornost za promjene isplatnih iznosa koje mogu nastati promjenom kursa.
Pristup korisničkom računu
 1. Svaki korisnik snosi odgovornost za tajnost svog kladioničarskog računa i dužan je spriječiti korišćenje svog kladioničarskog računa od trećeg lica.
 2. Za pristup računu korisnik koristi šifre (korisničko ime i lozinku) koje je sam odabrao. Priređivač nije upoznat sa korisnikovom šifrom.
 3. Korisnik neće dopustiti trećem licu upotrebu login podataka svog kladioničarskog računa.
 4. Korisnik prihvata potpunu odgovornost za posljedice nastale nepridržavanjem odredbe i o tajnosti pristupnih podataka. Korisničko ime, lozinka i lično pitanje se trebaju čuvati u tajnosti. Sva kretanja na računu, uz navođenje korisničkog imena i lozinke, idu na račun korisnika i priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za iste.
Postupak reklamacija stanja i kretanja na računu
 1. Reklamacije na izvode računa i na njima navedena salda moraju se uložiti u roku od 14 dana od dešavanja na koja se reklamacije odnose. Istekom ovog roka smatra se da je korisnik saglasan sa stanjem i kretanjima na računu.
 2. Za sve pravne odnose između korisnika i WWin-a (izuzimajući norme koje upućuju na međunarodno privatno pravo), primjenjuju se opšti uslovi poslovanja. Za sve eventualne sporove između Wwin-a i korisnika, ugovara se sudska nadležnost mjesno i stvarno nadležnog suda Banja Luka.
 3. Sva vremena na platformi Wwin-a izražena su u“UTC+1“ standardnom vremenu, osim ako je drugačije navedeno.
 4. Zadržavamo pravo na izmjenu i nadopunu Opštih uslova poslovanja.
 5. U slučaju razlika u sadržaju verzije Opštih uslova poslovanja na drugim jezicima i srpskom jeziku, važeća je srpska verzija Opštih uslova poslovanja.
Transfer novca
Transfer novca
 1. Iznos koji korisnik može transferisati određen je na dnevnom i mjesečnom nivou.
 2. Priređivač za svakog korisnika posebno određuje iznose novca koji su mu dozvoljeni za transfer.
 3. Priređivač ima pravo u svakom trenutku promijeniti iznos novca dozvoljen za transfer ili u potpunosti zabraniti transfer novca.
 4. Transfer novca nije dozvoljeno koristiti u svrhu plaćanja usluga ili roba.
 5. Primalac transferisanog novca primljeni novac može koristiti na cjelokupnoj WWin ponudi.
 6. Primalac transferisanog novca ne može primljeni novac isplatiti niti transferisati trećoj strani.
 7. Primalac transferisanog novca može primljeni novac isplatiti ili transferisati trećoj strani tek što ostvari ulog (bet) u iznosu primljenog novca na sportskom klađenju ili klađenju uživo.
upravo osvaja

loading