Preduzeće

Williams d.o.o. Banja Luka

Adresa: Svetozara Markovića 5e
78000 Banja Luka
Odgovorno lice Igor Radukić
JIB 4402125230003
Račun KM: 551-790-22200248-12, UniCredit Bank A.D. Banja Luka
EUR: 290-248620-02 UniCredit Bank A.D. Banja Luka
Fax +387 51 354 414
Web stranicom upravlja Williams d.o.o. koji radi na osnovu BiH licence br.: 06.05/463-131-3/20.
upravo osvaja

loading